O nama

O nama

Sajt na kome se nalazite je samo jedan od rezultata projekta "Osnaživanje Banata kroz realnu potražnju" (Empowering Banat through Realistic Demand – EBRD), koji je realizovao Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat u partnerstvu sa Privrednom komorom Srbije i Privrednom komorom Timiš iz Rumunije u okviru Intereg - IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija. Realizacija projekta trajala je 12 meseci, a ukupan budžet projekta je 233.975,07 evra. Cilj projekta je balansiranje stope zaposlenosti u rumunsko-srpskom prekograničnom području, uzimajući u obzir postojeću stopu nezaposlenosti u Srbiji, sa jedne i nedostatak radne snage u Rumuniji, sa druge strane.

Polazeći od krucijalnog problema na tržištu rada u Srbiji, velikog broja nezaposlenih lica i malih šansi za njihovo zapošljavanje u regionu, RCR Banat je okupio projektni konzorcijum sačinjen od relevantnih privrednih komora u Rumuniji i Srbiji u cilju zajedničkog rešavanja problema tržišta rada u prekograničnoj oblasti.

Pošto se Rumunija suočava sa problemom mnogo veće ponude poslova od potražnje, dok je u Srbiji situacija obrnuta, rešenje problema leži u partnerstvu i aktivnoj saradnji relevantnih institucija u pokušajima ublažavanja efekata ove statistike. U tom smislu, jedna od ključnih i najzahtevnijih projektnih aktivnosti bila je izrada Studije tržišta rada sa Akcionim planom o prekograničnom zapošljavanju, koja predstavlja osnov za definisanje budućih politika u oblasti zapošljavanja u targetiranom području. U skladu s tim, angažovani ekspertski tim sa relevantnim kompetencijama i iskustvom u ovoj oblasti, je sproveo opsežno istraživanje postojeće situacije na tržištu rada, zakonskog okvira i statističkih pokazatelja u prekograničnoj oblasti obuhvaćenoj projektom (Banat sa srpske strane i Temišvarski okrug sa rumunske strane). Pored izrađene Studije tržišta rada u Banatu sa akcionim planom formiran je „ Prekogranični savet za podršku i praćenje realizacije zajedničkog akcionog plana“, razvijen je  zajednički prekogranični internet portal ( na kojem se trenutno nalazite ) za ukrštanje ponude i tražnje u oblasti zapošljavanja u prekograničnom regionu, kao i niz drugih aktivnosti poput tematskih skupova, radionica, edukacija za 80 nezaposlenih lica iz Srbije i Rumunije. Održani su i B2B sastanci u Zrenjaninu i Sajam zapošljavanja u Temišvaru, uz učešće preko 40 kompanija i više od 100 nezaposlenih lica sa obe strane granice, a sve sa ciljem da se podstakne razvoj, pruži podrška i osigura održivost struktura prekogranične saradnje u oblasti tržišta rada.

Poslovi po oblasti rada
Poslovi po industriji
Naš kontakt
Dr. Kornela Radulovića 18, 23000 Zrenjanin, Republika Srbija